nl

Cadeaubon voorwaarden

Aanvullende voorwaarden Nationale Golfanalyse Cadeaubon

 


Aanvullend op onze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn deze cadeaubonvoorwaarden van toepassing op door Carthema BV-ACV Events uitgegeven cadeaubonnen.

Door gebruik te maken van een Nationale golfanalyse cadeaubon aanvaardt u deze Nationale golfanalyse cadeaubonvoorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Carthema BV, ACV Events National Golfanalyse cadeaubonnen (zowel elektronische als gedrukte Nationale Golfanalyse cadeaubonnen, papierencadeaubonnen en als cadeaukaarten) (hierna gezamenlijk: “National Golfanalyse Cadeaubonnen”) die worden verkocht door Carthema BV-ACV Events en door Carthema BV-ACV Events aangewezen derde partijen.

2. Iedere Nationale Golfanalyse Cadeaubon is voorzien van een unieke code.

Dit kan een nummercode en/of pincode en/of tekstcode zijn.

Iedere Nationale Golfanalyse Cadeaubon wordt slechts één maal verstrekt.

U dient de Nationale Golfanalyse Cadeaubon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren.

In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats.

Alleen originele Nationale Golfanalyse Cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Carthema BV-ACV Events te worden verstrekt.

Carthema BV-ACV Events behoudt zich het recht voor om een Nationale Golfanalyse Cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele Nationale Golfanalyse Cadeaubon (in geval van elektronische cadeaubon de e-mail die door Carthema BV-ACV Events of een door Carthema BV-ACV Events aangewezen derde partij aan u is verzonden en waarin de code is opgenomen) en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.

Indien een Nationale Golfanalyse Cadeaubon bij een derde partij is gekocht, dient u de kassabon zorgvuldig te bewaren en op verzoek aan Carthema BV-ACV Events te overleggen.

3. Om een Nationale Golfanalyse Cadeaubon te betsellen dient u de door u geselecteerde producten in het "winkelwagentje" te plaatsen.

4. De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u op de Nationale Golfanalyse Cadeaubonnen/of in de uiting (e-mail) waarin de code is opgenomen.

Iedere Nationale Golfanalyse Cadeaubon is gedurende een bepaalde periode geldig.

Na de vervaldatum kan de Nationale Golfanalyse Cadeaubon niet meer worden gebruikt.

5. Nationale Golfanalyse Cadeaubonnen uitgegeven door Carthema BV-ACV Events en/of door Carthema BV-ACV Events aangewezen derde partijen zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van aankopen via Carthema BV-ACV Events.

6. Nationale Golfanalyse Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden.

7. Nationale Golfanalyse Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld.

8. Het is niet toegestaan Nationale Golfanalyse Cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).

9. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Nationale Golfanalyse Cadeaubonnen wordt ontzegd.

10. Het is niet toegestaan Nationale Golfanalyse Cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.

11. Deze Nationale Golfanalysecadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd.

Wij raden u aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een Nationale Golfanalyse Cadeaubon te raadplegen.

Blijft u na ingaan van de wijzigingen Nationale Golfanalyse Cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde Nationale Golfanalysecadeaubonvoorwaarden.

12. Per bestelling kunt u een onbeperkt bedrag aan Nationale Golfanalyse Cadeaubonnen of een combinatie van maximaal 1 kortingscode en een onbeperkt bedrag aan Nationale Golfanalyse Cadeaubonnen inwisselen.

13. Hebt u vragen over of opmerkingen over het gebruik van de Nationale Golfanalyse Cadeaubonnen of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met onze klantenservice  support@ngac.nl. wij zullen uw e-mail dan zo spoedig mogelijk behandelen.